Usługi

Spawanie

Konserwacja, doradztwo techniczne oraz załatwianie formalności w zakresie żeglugi śródlądowej

Sprzątanie mieszkań i budynków

20170505_152228

Transport rzeczny